• ALV 11 februari 2023 & studiemiddag

    ’s Middags is er aansluitend een studiemiddag Jung en Architectuur met Jaap Dawson. Voorlopige agenda Algemene Leden Vergadering IVAP 11 februari 2023 10:00-10:30: ontvangst deelnemers met koffie en thee, aanvang bijeenkomst in de zaal om 10:45 uur met een warm welkomstwoord en toelichting op deze ALV en studiemiddag in ons 8ste lustrumjaar, dus met een feestelijk tintje, door onze voorzitter Henk Masselink. Jung en Architectuur (aansluitende studiemiddag) Ons lid Jaap Dawson verzorgt een lezing onder de titel Een huis is niet een ding. Een huis is een spiegel van wie wij zijn. In kolommen kunnen we ons eigen lichaam herkennen, net niet bezweken onder de zware last van een balk…