ALV 11 februari 2023 & studiemiddag

’s Middags is er aansluitend een studiemiddag Jung en Architectuur met Jaap Dawson.

Voorlopige agenda Algemene Leden Vergadering IVAP 11 februari 2023

10:00-10:30: ontvangst deelnemers met koffie en thee, aanvang bijeenkomst in de zaal om 10:45 uur met een warm welkomstwoord en toelichting op deze ALV en studiemiddag in ons 8ste lustrumjaar, dus met een feestelijk tintje, door onze voorzitter Henk Masselink.

 1. Formele opening van de ALV, vaststelling agenda en mededelingen gevolgd door goed-keuring verslag ALV van 21 mei 2022, zie Jung Bulletin #2 mei 2022. Henk Masselink
 2. Jaarverslag secretaris Manfred Albersen
 3. Financiën van de vereniging gepresenteerd door Krijn van Groningen
  1. Jaarverslag penningmeester
  2. Verslag Kascommissie gevormd door Eduard Heyning en Mieke Schram
  3. Décharge over het gevoerde financiële beleid door de ALV
  4. Bespreking van de begroting 2023 met goedkeuring door de ALV
 4. Jaarverslag Studiegroepen door Tannie Willemstijn en de Studiegroep vertegenwoordigers.
 5. Toelichting van het 8ste IVAP Lustrum 2023, met en doorkijkje naar de 150ste geboortedag van C.G. Jung in 2025. Henk Masselink
 6. Aanbieding jaarboek aan Henk Masselink door Klaas Laan.
 7. Jaarverslag C.G. Jung Bibliotheek door Bram van Tol.
 8. Bestuursverkiezingen, Henk Masselink.
  1. (Her)verkiezing Bestuursleden.
  2. Verkiezing van de voorzitter IVAP`. Volgens artikel 10, lid 4 wordt een voorzitter van de Vereniging door de ALV benoemd, derhalve dient de ALV een nieuwe voorzitter aan te wijzen en te benoemen. Dankzij herhaalde oproepen en aankondigingen heeft zich één kandidaat gemeld die per ALV van 2023 bereid en in staat is de voorzittershamer over te nemen. zie Jung Bulletin #1 januari 2023.
  3. Afscheid van de scheidend voorzitter Henk Masselink die mede door de Covid pandemie 8 jaar lang de voorzittershamer heeft mogen hanteren. Bestuur+ALV
 1. Rondvraag en sluiting van de ALV 2022 gevolgd door de Lunch om ca 13:00 uur.
 1. Aanvang Studiemiddag om 14:00 uur met een bijdrage van Jaap Dawson getiteld Jung en Architectuur: Een huis is niet een ding! Introductie door de Nieuwe Voorzitter.
 1. Afronding, sluiting en netwerk borrel. Nwe VZ

Jung en Architectuur (aansluitende studiemiddag)

Ons lid Jaap Dawson verzorgt een lezing onder de titel Een huis is niet een ding. Een huis is een spiegel van wie wij zijn. In kolommen kunnen we ons eigen lichaam herkennen, net niet bezweken onder de zware last van een balk of een dak. In een goed gearticuleerde deuropening kunnen wij een mond zien – of een andere lichaamsholte. In een dak ontwaren we een hoed boven het huis als lichaam. Niet alleen de onderdelen van een gebouw begroeten ons als levende lichamen: ook de ordening van de kamers kan ons thuisbrengen, kan ons bezielen. Wat bepaalt de ordeningen van de kamers? Als we beginnen met bouwen, scheppen we een centrale ruimte omringd door duidelijke grenzen. Dit patroon komt overeen met de structuur van een cel. Dit patroon komt ook overeen met de ordening van de mandala, de structuur die Jung koos om de ontwikkeling van ons leven mee te illustreren. Lang niet alle gebouwen volgen de vorm van een mandala, maar ze kunnen wel de essentie van de mandala volgen. Die essentie: ruimten met duidelijke grenzen; ruimten als middelpunten tussen wanden of andere ruimten. Als we de kenmerken van de mandala – het beeld van onze eigen ontwikkeling – kunnen ontmoeten in een ruimte, in een gebouw of in een stad, dan ontmoeten de kern van ons leven in wat wij gebouwd hebben. De kern is onze ziel, de bron van ons leven.

Formulier niet gevonden