Reactie op het artikel over Jung in De Groene Amsterdammer

Door het Bestuur, 11 juni 2020

Publiciteit

Publiciteit door derden kan plezierig zijn en positief uitpakken. Dat is dan ook het eerste gevoel dat je krijgt bij lezing van het artikel ‘De laatste tovenaar’ in De Groene Amsterdammer van 4 juni 2020. Maar liefst vijf bladzijden over C.G. Jung. De inleidende vraag is daarbij ‘Wat verklaart de herwaardering van deze beroemde dokter van de ziel?’

De schrijver van het artikel, Arthur Eaton, laat echter gaandeweg een beeld van Jung ontstaan, waarbij het bestuur van de C.G. Jungvereniging Nederland, Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie zich niet meer thuis voelt. Dat Jung misbruikt wordt om uitermate dubieuze uitgangspunten te onderbouwen valt nooit te voorkomen. Het artikel geeft in ieder geval wel aan dat het gedachtengoed van Jung leeft en niet in een speciaal hokje is te stoppen van bijvoorbeeld conservatief of progressief.

Maar het bestuur distantieert zich wel nadrukkelijk van de suggestie die wordt gewekt door zinnen als “De ideeën van Jung worden inmiddels uitgebreid besproken in de krochten van het internet, waar eenzame jongens en meisjes vrijuit kunnen fantaseren over hun archetypische superioriteit”. Het totaal verwrongen beeld van het gedachtengoed van Jung dat hier naar voren komt wijzen wij dan ook ten stelligste af. Dit gedachtengoed wijst je juist op de verantwoordelijkheid je eigen waardensysteem blijvend te toetsen aan de realiteit en de veranderende omstandigheden in onze samenleving.

Namens het bestuur,
Henk Masselink, voorzitter

11 juni 2020