14 september 2024 – Jung en de tijdgeest

De wereld is heftig in beweging, en het momentum voor het Jungiaans gedachtegoed is groot. Deze studiedag is een verkenning van de vraag wat de betekenis kan zijn van Jung en Jungiaans denken voor de problemen en uitdagingen waar wij ons, als mensheid, in het huidige tijdsgewricht voor gesteld zien.

Programma:

 • 10:30 Inloop en registratie, koffie en thee in de hal
 • 11:00 Opening door de dagvoorzitter: Odette de Theije
 • 11:15 Klaas van Egmond – Een Jungiaanse cultuurdiagnose  
 • 12:15 Maria Kardaun – Wokism & Cancel Culture: Augustijns-christelijk erfgoed Jungiaans geduid
 • 13:15 Lunch
 • 14:30 Désanne van Brederode – Eerst geloven, dan zien
 • 15:30 Rico Sneller – Individuatie en zelf-zoeken, of: voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten
 • 16:30 Afsluiting door de dagvoorzitter
 • 16:45 Drankjes in de hal

Klaas van Egmond

Klaas van Egmond

Een Jungiaanse cultuurdiagnose  

De gang van de tijdgeest door de geschiedenis laat zich goed begrijpen door Jung’s opvatting dat de mens zo onbewust is van zichzelf, dat hij zich in zijn wanhoop vastklampt aan alles wat houvast geeft. Daartoe verder gestimuleerd door sociale en politieke leiders identificeert hij zich met een eenzijdige ‘waarheid’. Mens en maatschappij verliezen daardoor (steeds weer) hun geestelijk evenwicht en worden overgeleverd aan de krachten van het onbewuste. Ook wat betreft onze huidige situatie is Jung zeer somber over de gevolgen daarvan. Alles zal er van af hangen of we ons op tijd van dit mechanisme ‘bewust’ worden.

Klaas van Egmond (1946) is sinds 1972 werkzaam in het milieu-, natuur- en duurzaamheidsonderzoek, onder meer als directeur van RIVM-Milieu en het Milieuplanbureau (thans PBL). Op grond van zijn ervaringen op het raakvlak van wetenschap en politiek is hij als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht zich steeds meer gaan bezighouden met de financieel-economische en filosofische aspecten van het duurzaamheidsvraagstuk. 

Maria Kardaun 

Maria Kardaun

Wokism & Cancel Culture: Augustijns-christelijk erfgoed Jungiaans geduid

Fenomenen als het moralistisch zuiveren van de kunsten of het cancelen van ‘foute’ personen zijn allerminst nieuw. Ze gaan terug tot Augustinus, – en zelfs nog verder, want het absolutistische wereldbeeld dat aan genoemde fenomenen ten grondslag ligt is uiteindelijk van (Neo-)Platonische oorsprong. We zullen Augustinus’ bijdrage aan het ontstaan van wokism illustreren aan de hand van een droom die zijn moeder ooit over hem had. We belichten de psychologisch relevante subtekst van de droom vanuit Jungiaans perspectief en tonen hoe deze verband houdt met Augustinus’ wereldbeeld in het algemeen en zijn opvattingen over de kunsten in het bijzonder.

Maria Kardaun (1960) is docent en onderzoeker aan de Faculty of Arts and Social Sciences, Universiteit Maastricht. Promoveerde in Groningen op het Satyricon van Petronius. Houdt zich bezig met Jung, Antieke Wijsbegeerte, Griekse tragedie, esthetica, literatuur, mythologie en Bijbel. Schreef een monografie over μίμησις voor de KNAW, was co-editor van Brill’s The Winged Chariot en co-editor van PsyArt the Journal

Désanne van Brederode

Desanne van Brederode

Eerst geloven, dan zien

Wanneer het gaat over het spirituele, in de ruimste zin van het woord, wordt vaak schamper opgemerkt dat er niets zinnigs over is te zeggen – aangezien je het niet kunt bewijzen.

Indringende, soms verwarrende, maar vaak ook zeer inspirerende ervaringen worden daarmee taboe verklaard en naar het rijk der fabelen verbannen. Het is ‘slechts’ verbeelding.
Maar misschien kan juist de verbeelding helpen om het zintuig voor een onstoffelijke, dynamische, levende ‘hele’ werkelijkheid te wekken?
Van sprookjes tot romans en van toneel tot Netflixseries: mensen zijn nog steeds bereid om werken van de verbeelding te geloven en soms zo krachtig, dat pas hierna hun ogen opengaan voor een geestelijke dimensie die de aardse doortrekt.     

Désanne van Brederode (1970) studeerde filosofie en is schrijver van o.a. romans, poëzie en essays. Ook verzorgt zij lezingen over uiteenlopende levensbschouwelijke onderwerpen. Recent verscheen bij uitgeverij Querido Hoe het vuur te redden – een filosofische zoektocht.     

Rico Sneller

Rico Sneller

Individuatie en zelf-zoeken, of: voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten 

In onze tijd zijn veel mensen op zoek naar zichzelf, althans: dat denken ze. Het is echter de vraag of ze wel echt hun Zelf zoeken; misschien zijn ze er juist voor op de vlucht. Volgens Jung is de vrees van mensen voor God eigenlijk een vrees voor een ontmoeting met hun Zelf. Je zelf zoeken gaat niet vanzelf. Is het niet zaak om individuatie te onderscheiden van een al te gemakkelijke spiritualiteit, waarbij de eerste de beste gevoelsoprisping al direct als spirituele mijlpaal wordt beschouwd? Is individuatie niet een proces dat we primair uit de weg gaan? En komt daarmee het huidige streven naar authenticiteit in een bedenkelijk licht te staan?

Rico Sneller (1967) doceerde lange tijd filosofie en ethiek aan de universiteit Leiden. Momenteel is hij docent filosofie bij uiteenlopende instellingen, waaronder de Academy Depth Psychology en de Vrije Academie. Tevens is hij gastdocent aan de Al-Farabi universiteit te Almaty (Kazachstan).

De studiedag wordt gehouden op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) te Naarden.

Het ITC is een spiritueel centrum. Roken op het terrein is niet toegestaan (m.u.v. de rokershoek bij de ingang aan de Meentweg). Er wordt alleen vegetarisch gegeten en er wordt geen alcohol gedronken.

ADRES: Meentweg 9, 1411GR Naarden

BEREIKBAARHEID – Het ITC is niet volledig te bereiken met het openbaar vervoer. Probeer met de auto te komen, met iemand mee te rijden, of een ophaal-afspraak te maken op het station Naarden-Bussum met iemand die u kent. Het is 11 minuten rijden van het station naar het ITC.

TREIN — Reis naar station Naarden-Bussum.

ZELFSTANDIG VERDER REIZEN: Neem op het station een taxi, of neem de bus (lijn 100) en stap uit bij halte Flevolaan. Vandaar is het 20 minuten lopen (zie kaartje). Het is ook mogelijk een fiets te huren bij station Naarden-Bussum.

OPHALEN BIJ HET STATION: Wanneer het niet gelukt is zelf een lift te regelen, wil het bestuur hierin meedenken. Stuur een mail naar de secretaris info@jung-ivap.nl en er wordt gezamenlijk naar een oplossing gekeken.

AUTO —Voor de auto-navigatie, gebruik de postcode: 1411GR (nr. 9) voor de ingang aan de Meentweg. Wanneer de auto-navigatie verkeerde aanwijzingen geeft, volgen hier de juiste aanwijzingen: Neem op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort de afslag Bussum/Naarden, en volg daarna de aanwijzingen op de kaartjes hieronder.

LET OP: De ingang van het ITC is een bospad waar u gemakkelijk voorbijrijdt. De ingang is rechts van de weg en wordt gemarkeerd door een wit bord met de naam van het centrum.

route

PARKEREN – Er is een flink aantal (gratis) parkeerplaatsen bij de Besant Hall (ingang Meentweg). Teneinde overlast voor de buren te voorkomen wordt u verzocht niet op de Meentweg zelf te parkeren. Eventuele alternatieve parkeerruimte is aanwezig op de parkeerplaats van de uitspanning Oud Valkeveen. U bereikt de Besant Hall dan via de ingang aan de Meentweg 9, of via de ingang aan de Valkeveenselaan 15, waarna u de gele paaltjes naar de Besant Hall kunt volgen. Vanaf de parkeerplaats van de uitspanning Oud Valkeveen is het ± 10 min. lopen naar de Besant Hall.

parkeren

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor de studiedag Jung en de tijdgeest op zaterdag 14 september door een e-mail te sturen naar info@jung-ivap.nl

 1. Vermeld in de onderwerpregel “Jung en de tijdgeest 14 september”
 2. Zet in de e-mail voornaam, achternaam en e-mailadres
 3. Maak het verschuldigde bedrag over (zie onderstaand)

Toegangsprijs

Leden € 50,- / Niet-leden € 70,- / Voltijd-dagstudenten € 35,- (max. 10 studenten)

Rekeningnummer: NL82 TRIO 0391 0597 85 ten name van Vereniging Analytische Psychologie

Hierbij vermelden: uw voor- en achternaam, en: studiedag 14-09-2024.

Kosteloos annuleren kan tot 5 werkdagen voor aanvang.

Bevestiging

Na uw betaling ontvangt u per mail een bevestiging van uw aanmelding.
Uw bankafschrijving is bruikbaar voor uw belastingaangifte.