Lidmaatschap

Overweegt u lid te worden van de C.G. Jung Vereniging Nederland en volgt u wellicht al onze activiteiten of neemt daar bij tijd en wijle zelfs aan deel? Lees dan hierna wat dit lidmaatschap voor u zoal kan inhouden. Er worden geen specifieke eisen aan het lidmaatschap gesteld, behalve een oprechte belangstelling in het gedachtegoed van C.G. Jung.

Wat zijn dan voor u de voordelen naast het ontvangen van af en toe een nieuwsbrief vraagt u zich af? Dat zijn:

  • Een korting op de deelnameprijs van studiedagen en webinars.
  • Deelname aan evenementen speciaal voor leden georganiseerd.
  • Tenminste 3 keer per jaar een lezenswaardig Jung Bulletin.
  • Eenmaal per jaar het prachtige jaarboek van onze Vereniging.
  • Toegang tot de Jung Bibliotheek.
  • Desgewenst deelname aan regionale studiegroepen.

Wat kost een lidmaatschap?

  • individuele leden: € 75,- per jaar
  • duoleden (lid met partner wonend op hetzelfde adres) samen: € 99,- per jaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 jan. tot 31 dec. Wordt u lid op of na 1 september, dan geldt half tarief. Per 1 november hoeft u niet meer te betalen voor het lopende jaar en betaald u voor het erop volgende jaar. Dus als u aanmeld in december t/m augustus [dec-aug] geldt vol tarief, en in september t/m november [sep-nov] half tarief.

Indien de hoogte van het bedrag bezwaarlijk voor u is of bent u voltijds student, dan kunt u verzoeken om een gereduceerd tarief voor het komende lidmaatschapsjaar (zie ook website, onder ‘Vereniging’). Wij verzoeken u in dat geval om vóór 31 januari contact op te nemen met ondergetekende. Voor studenten: stuur s.v.p. een kopie mee van uw collegekaart. Een eventuele regeling betreffende reductie loopt altijd voor de duur van één lidmaatschapsjaar en dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.

Het lidmaatschap is per kalenderjaar, met stilzwijgende verlenging. Opzeggen kan volgens de statuten uitsluitend vóór 1 december, schriftelijk of per e-mail.

Totaal