Basisbegrippen van de Analytische Psychologie

Auteur: Inger van Lamoen-Dommisse

“Het bijzondere van Jungs analytische psychologie is dat hij middels collectief menselijke beelden een brug slaat tussen menselijke gedragingen, culturen en religies. De waarde die hij toekent aan symbooltaal die hij ziet als de taal waarin het onbewuste tot ons spreekt, heeft geleid tot veel interessante interpretaties van mythen, sprookjes en kunstuitingen. In Jungs levenswerk worden bepaalde basisbegrippen ontwikkeld die als bouwstenen van zijn beeld van de menselijke psyche zijn te beschouwen. Ik probeer hieronder dit denkmodel vereenvoudigd aan te reiken.”

De gehele tekst is beschikbaar als PDF: Basisbegrippen van de Analytische Psychologie door Lamoen-Dommisse [PDF]