• 14 september 2024 – Jung en de tijdgeest

    De wereld is heftig in beweging, en het momentum voor het Jungiaans gedachtegoed is groot. Deze studiedag is een verkenning van de vraag wat de betekenis kan zijn van Jung en Jungiaans denken voor de problemen en uitdagingen waar wij ons, als mensheid, in het huidige tijdsgewricht voor gesteld zien.

  • 13 april 2024 – Studiedag Jung en therapie

    De eerstvolgende studiedag van onze vereniging is op zaterdag 13 april en heeft als thema: Jung en therapie. De sprekers zullen vanuit verschillende invalshoeken diverse aspecten van therapie naar voren brengen. De gemeenschappelijke noemer is dat er inhoud wordt gegeven aan, en wordt voortgeborduurd op het Jungiaanse gedachtegoed.

  • ALV & Studiemiddag 24 februari 2024

    Na de Algemene Ledenvergadering is er een lunch en aansluitend twee lezingen. De eerste is Ann van Sevenant over Lichaamseigen vermogen. Ann Van Sevenant is auteur van een twintigtal boeken over filosofie met twee recente werken: Levenswerk. Nep is geen optie (2021) en Sprekend lichaam. De metabole mens (2023). De tweede lezing is van Tannie Willemstijn over Christiana Morgan, een van de muzen van Jung. Tannie Willemstijn werkt na haar professionele carrière als klassiek zangeres en als Jungiaans analytisch therapeut in Almere. Ze is bestuurslid van de C. G. Jung Vereniging Nederland.