10 juni 2023 – Systemisch Jung & Jung Systemisch

Op zaterdag 10 juni 2023 vanaf 10:30 uur organiseren we een studiedag in Antropia  geheel verzorgd door onze nieuwe bestuursleden Odette de Theije en Hans Gerding met het boeiende dag thema: Systemisch Jung & Jung Systemisch

Velen kennen het systemisch werk onder de naam ‘familieopstellingen’. Wij allen maken deel uit van systemen: het gezin en de familie waarin wij geboren werden en opgroeiden, het systeem waarin wij functioneerden in onze scholing en later in ons werk, in onze hobby’s, op onze woonplek, in de verenigingen waar wij lid van zijn, etc.

Een systeem opstellen kan verhelderend en ontdekkend zijn. Nieuwe inzichten kunnen naar voren komen en oude inzichten kunnen meer ervaringsinhoud krijgen. Tijdens deze studiedag staat C.G. Jung op twee verschillende manieren centraal.

Ten eerste (Systemisch Jung) gaat Hans Gerding verkennend in op hoe systemen werken. Wat zijn de mysterieuze krachten en energieën die in een systeem een blokkerende of juist een helende invloed kunnen uitoefenen? Hoe werken dynamieken?

Een benadering vanuit Carl Jungs denken over een collectief onbewuste en het denken van Rupert Sheldrake in termen van veldfenomenen blijken verhelderend te zijn. Die velden en het collectief onbewuste verbinden óf verwijderen de leden van een groep, hebben een geheugen, geven informatie door en kunnen numineuze momenten bewerkstelligen. Zo kan enerzijds onzichtbare en onbegrensde ‘interconnectedness’ –  onderlinge verbondenheid binnen een groep of systeem beweging brengen,  anderzijds kan ‘entanglement’ – verstrengeling juist stagnatie bewerkstelligen.  

Ten tweede (Jung Systemisch) komt op deze studiedag ter plaatse de praktijk van het systemisch werk en het gezamenlijk ervaren hiervan naar voren. Odette de Theije zet – na een korte uiteenzetting- een opstelling neer en gaat daarmee aan het werk. Hierbij zullen we het gedachte-goed van Jung en de veldentheorie van Sheldrake in de praktijk zien én voelen werken. Wat er opgesteld gaat worden zal door de opsteller pas bepaald worden in het moment. Dit onderdeel is ervaringsgericht,  er wordt meer een beroep wordt gedaan op onze intuïtie dan op ons denken.

De studiedag wordt besloten met een groepsdialoog over wat zich op deze dag heeft bewogen.

  • Odette de Theije is de nieuwe voorzitter van onze Vereniging. Zij is psychiater, systemisch werker en trainer/coach.
  • Hans Gerding is een nieuw algemeen bestuurslid van onze Vereniging. Hij is filosoof en parapsychologisch onderzoeker.